Bác sỹ Alain Michel

bác sĩ phẫu thuật tại Lyon và Hô-Chi-Minh

Chirurgie esthétique
Les cliniques

Cliniques chirurgie réparatrice à Lyon

En France

HOTEL DIEU
175 rue Marechal Foch - 71200 Le Creusot
Plan d'accès

Au Vietnam

Lifestyle Clinic - Plastic Surgery
For East Medical Vietnam Limited
6 Nguyen Luong Bang
Saigon South (Phu My Hung)
District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Plan d'accès