<span id="tpxxd"><th id="tpxxd"><track id="tpxxd"></track></th></span>
<address id="tpxxd"></address>
  <span id="tpxxd"><span id="tpxxd"><track id="tpxxd"></track></span></span>

   <address id="tpxxd"><address id="tpxxd"><listing id="tpxxd"></listing></address></address>
   <address id="tpxxd"><address id="tpxxd"></address></address>
   <em id="tpxxd"><span id="tpxxd"><pre id="tpxxd"></pre></span></em><span id="tpxxd"><th id="tpxxd"><track id="tpxxd"></track></th></span>
   <address id="tpxxd"><th id="tpxxd"><progress id="tpxxd"></progress></th></address>

    MasterFy Translations Ltd.

    info@MasterFy.com
    O firmie

    Firma MasterFy Translations sp. z.o.o. jest podmiotem zarejestrowanym w szanghajskiej Izbie Przemys?owo-Handlowej, ?wiadcz?cym profesjonalne us?ugi t?umaczeniowe w wielu j?zykach dla klientów na ca?ym ?wiecie. Firma jest cz?onkiem Chińskiego Stowarzyszenia T?umaczy. W firmie t?umaczeniowej MasterFy pracuj? byli mened?erowie projektów, dostawcy us?ug, pracownicy z du?ym do?wiadczeniem z zakresu IT oraz edytorzy, którzy wcze?niej sprawowali funkcje kierownicze w du?ych firmach ?wiadcz?cych us?ugi t?umaczeniowe i lokalizacyjne. Posiadaj? oni ogromne do?wiadczenie z zakresu praktycznych t?umaczeń i zarz?dzania du?ymi projektami. Jako?? i poziom oferowanych t?umaczeń zyska?y aprobat? i przychylno??, jak równie? zaufanie klientów. Wszystko to przyczyni?o si? do polepszenia naszego wizerunku i presti?u. Firma ?wiadczy us?ugi t?umaczeniowe z zakresu t?umaczeń pisemnych z ró?nych j?zyków, lokalizacji oprogramowania, lokalizacji stron internetowych, t?umaczeń audycji i telewizyjnych, konferencji i spotkań biznesowych, t?umaczeń konsekutywnych i symultanicznych, t?umaczeń multimedialnych, Desktop Publishing (DTP), testowania oprogramowania, treningów i szkoleń dla t?umaczy, outsourcingu, sprz?tu do t?umaczenia symultanicznego i t?umaczeń przysi?g?ych.

    Ka?dy z naszych t?umaczy zosta? poddany próbnym testom na t?umaczy i oceniony merytorycznie przez do?wiadczonych mened?erów projektów i t?umaczy. Wy?onili?my najlepszych w swoim zawodzie, ho?duj?c zasadzie, ?e jako?? jest najwa?niejsza. 80% naszych t?umaczy ma tytu? magistra lub doktora, minimum sze?cioletnie do?wiadczenie z zakresu t?umaczeń i wiedz? w zakresie poszczególnych dziedzin. Ka?dy w zespole naszych t?umaczy posiada nieprzeci?tne umiej?tno?ci j?zykowe z zakresu wypowiedzi ustnej i pisemnej. Rzetelno??, staranno??, pragmatyzm, obopólna korzy??, obiektywno?? i sprawiedliwo?? cechuj? nasze sta?e podej?cie. Dba?o?? o najwy?sz? jako?? i dobr? reputacj? firmy, dostarczanie us?ug t?umaczeniowych w ustalonym czasie oraz troska o klienta wpisuj? si? w nasz niezmienny idea? pracy.

    Firma posiada akredytacj? ró?nych ambasad i oficjalnych urz?dów i pos?uguje si? "piecz?ci? t?umacza”. Oferujemy us?ugi t?umaczeniowe z j?zyka chińskiego na inne j?zyki obce oraz z innych j?zyków obcych na j?zyk chiński. Wykonujemy profesjonalne t?umaczenia koreańskie, angielskie, japońskie, niemieckie, francuskie, rosyjskie, hiszpańskie, portugalskie, w?oskie, arabskie, holenderskie, tureckie, tajskie, malajskie, indonezyjskie, perskie (farsi), wietnamskie, greckie, hindi, hebrajskie i inne (ponad 100 j?zyków).

    Do tej pory wykonali?my us?ugi t?umaczeniowe dla ponad 10 tysi?cy przedsi?biorstw, instytucji i osób prywatnych. Co wi?cej, od d?ugiego czasu wspó?pracujemy z wieloma krajowymi (chińskimi) firmami high-tech i firmami programistycznymi. Naszymi klientami s? Microsoft, IBM, Siemens, Volvo, GM, Panasonic, Samsung, Sony, Bank of China, Lenovo, China Merchants Bank, Huawei, BYD, UFIDA, China Telecom, China Mobile. Zadowolenie klienta jest si?? do dzia?ania. Naszym celem jest ?wiadczenie profesjonalnych us?ug charakteryzuj?cych si? wysok? jako?ci?. Wszystkich naszych klientów, bez wgl?du na to, czy s? to osoby indywidualne czy firmy z listy 500 najpot??niejszych przedsi?biorstw ?wiata opublikowanej przez magazyn Fortune, traktujemy jednakowo, dostarczaj?c zgodnych ze ?cis?ymi wymaganiami i utrzymuj?cych wysokie standardy satysfakcjonuj?cych us?ug t?umaczeniowych.

    Skontaktuj si? z nami:

    Tel: +86-21-63802116

    MasterFy Translations sp. z.o.o. Adres: lokal 16C02, Blok C, pi?tro 16, China World (Yitianxia) Mansion,
    130 Hengfeng Road,
    200070 Szanghaj
    Chiny
    Tel: + 86-21-63802116
    Faks: + 86-21-51010666
    E-mail: info@MasterFy.com Strona
    WWW: http: //www.alainmichel-chirurgie-esthetique.com

    Lista klientów

    T?umaczenia w j?zykach:

    • chiński uproszczony
    • chiński tradycyjny
    • angielski
    • japoński
    • koreański
    • niemiecki
    • francuski
    • rosyjski
    • hiszpański
    • portugalski
    • w?oski
    • arabski
    • holenderski
    • turecki
    • tajski
    • malajski
    • indonezyjski
    • perski
    • wietnamski
    • grecki
    • hindi
    • urdu
    • szwedzki
    • duński
    • polski
    • czeski,
    • filipiński
    • bengalski
    • hebrajski
    • tybetański
    • birmański
    • mongolski
    • w?gierski
    • jawajski
    • irlandzki
    • islandzki
    • macedoński
    • serbski
    • bu?garski
    • nepalski
    • laotański
    • fiński
    • ujgurski
    • litewski
    • chorwacki
    • estoński
    • ukraiński
    • kazachski
    • walijski
    • norweski
    • ?aciński
    • romski
    • ormiański
    • rumuński
    • khmeski
    • kirgiski
    • kaszmirski
    • tad?ycki
    • gruziński
    • ?otewski
    • tamilski
    • hausa
    • s?owacki
    • s?oweński
    • syngaleski
    • paszto
    • suahili
    • kurdyjski
    • flamandzki
    • albański
    Wi?cej

    Zakres us?ug:

    • T?umaczenia przetargów
    • t?umaczenia umów
    • t?umaczenia broszur i prospektów
    • t?umaczenia techniczne in?ynieryjne
    • t?umaczenia stron internetowych
    • t?umaczenia obs?ugi sprz?tu i maszyn
    • t?umaczenia produktów elektronicznych
    • t?umaczenia z dziedziny budownictwa i architektury
    • t?umaczenia dokumentów
    • t?umaczenia reklam
    • t?umaczenia z zakresu przemys?u chemicznego
    • t?umaczenia medyczne i farmaceutyczne
    • t?umaczenia z zakresu ekonomii
    • t?umaczenia z zakresu komunikacji
    • t?umaczenie oprogramowania
    • t?umaczenia z zakresu motoryzacji
    • t?umaczenia z zakresu finansów, t?umaczenia prawnicze
    • t?umaczenia z zakresu elektryki
    • t?umaczenia patentów
    • t?umaczenia z zakresu energetyki (ropa naftowa)
    • t?umaczenia z zakresu ?elaza i stali
    • t?umaczenia z zakresu metalurgii
    • t?umaczenia z zakresu energetyki
    • ?umaczenia dotycz?ce ochrony ?rodowiska
    • t?umaczenia z zakresu biologii
    • t?umaczenia z zakresu lotnictwa
    • t?umaczenia dotycz?ce ?ywno?ci
    • t?umaczenia z zakresu odzie?y
    • t?umaczenia z zakresu w?ókiennictwa
    • t?umaczenia druku
    • t?umaczenia z zakresu rolnictwa
    • t?umaczenia z zakresu hydrologii
    • t?umaczenia zwi?zane z gospodark?
    • t?umaczenia papierów i dokumentów
    • t?umaczenia z bran?y ubezpieczeń
    • t?umaczenia z bran?y IT
    • t?umaczenia z zakresu dzia?ań na polu kultury
    • t?umaczenia edukacyjne
    • t?umaczenia literackie
    • t?umaczenia zwi?zane z turystyk?
    • t?umaczenia biznesowe
    • t?umaczenia zwi?zane z transportem
    • t?umaczenia z bran?y logistyki
    • t?umaczenia z nauk spo?ecznych
    • t?umaczenia wiadomo?ci
    • t?umaczenia dokumentów
    • t?umaczenia z zakresu kosmetyki i kosmetologii
    • t?umaczenia komunikacyjne
    • t?umaczenia zwi?zane z naukami medycznymi
    • t?umaczenia z zakresu sportu
    • t?umaczenia z zakresu elektryczno?ci
    • t?umaczenia tekstów drukowanych
    • t?umaczenia gazet, t?umaczenia z obszaru handlu zagranicznego
    • t?umaczenia z zakresu geologii, t?umaczenia dotycz?ce statków
    • t?umaczenia zwi?zane z petrochemi?
    • t?umaczenia zwi?zane z modelami i odlewami
    • t?umaczenia dotycz?ce form metalu
    • t?umaczenia dotycz?ce wyposa?enia
    • t?umaczenia farb
    • t?umaczenia zwi?zane z tematyk? mostów
    • t?umaczenia zwi?zane z tematyk? tuneli
    • t?umaczenia zwi?zane z tematyk? wiz dla stdentów
    • t?umaczenia wystaw
    • ?umaczenia multimedialne
    • t?umaczenia zwi?zane z wprowadzaniem tekstu/kodowaniem znaków
    • t?umaczenia desktop publishing (DTP) oraz us?ugi t?umaczeniowe pisemne
    • ustne i lokalizacyjne
    Wi?cej
    久久国产AV在线偷拍,亚洲欧美v国产一区二区另类,麻豆系列 果冻传媒在线,国产小姐姐直播跳弹阅读,国产 人妻 日韩 学生 丝袜,麻豆映画国产剧情免费观看,国产萝莉导航,国产网红下载 6080神马午夜在线观看| 拍国产剧情的女主| 国产丝袜系列介绍| 导航国产草莓在线视频| 色花堂98堂国产原创| 国产小妖精在线视频| 果冻传媒麻豆免费视频| 国产av剧情磁力吧下载| 国产丝袜大长腿小迪丽热巴电影| 国产换衣偷拍 下载 迅雷下载 迅雷下载| 麻豆传媒可以在哪个app上看| 欧美小胡子| 麻豆传媒 百度网盘链接| 新手健身中文字幕| 麻豆传媒视频醉酒邻居进错门| 麻豆传媒映画官方视频| 91新人沉沦种子| 麻豆映画传媒新作品阿姨我不想努力了| 欧美videos gratisfl 1| 欧美se图| janpanese日本护士tube| 国产原创AV社区| 欧美妆怎么化图片| 苏畅麻豆文化传媒视频| 欧美大胆露阴| 无码欧美实践| 麻豆传媒破解版下载app下载| 欧美变态另类手机在线| 麻豆传媒国产完整视频| 果冻传媒杨美娟| 国产专区亚洲欧美另类在线91| 洲综合 国产偷拍 欧美综合 图片| 国产直播无码中文字幕| 真实国产厕所偷拍 下载| 日本喂奶| dall中文字幕| AV教师漫画在线| 亚洲午夜电影在线观看 迅雷下载 迅雷下载| 麻豆武汉传媒| 欧美男做爱| 日本奥| http://www.aimcorporate.net http://www.sybilsecor.com http://www.joydancecamp.com http://www.captaineo.net http://www.loandaypay.com http://www.plamanutencion.com